Lillebæltsværftet

Afstand: 80.46 Km

 | +45 4086 0446 |  j.lautrup@city.dk |  Lillebæltsværftet | 
Klinkbygning er optaget på Unesco’s liste over umistelig kulturarv og at Lillebæltsværftet er et af de få steder i verden, hvor man stadig bygger både efter den gamle tradition?

Lillebæltsværftet drives i dag som museumsværft og søfartshistorisk center for den nordlige del af Lillebælt, hvor træskibsbygningstraditioner stadig bevares og formidles.

Siden 1855 er der blevet bygget joller og både på det lille værft. Her blev bygget “lillebæltsjoller”, som blev brugt til marsvinefangst, fiskeri og lodseri.

Den foretrukne byggeteknik var klinkbygning. Klinkbåden er en særlig bådtype med en skrogkonstruktion, hvor plankerne i skroget overlapper hinanden.
Traditionerne omkring brugen af den klinkbyggede båd har eksisteret i mere end tusind år og er en vigtig del af den nordiske kystkultur og kulturarv.

Derfor er klinkbygning optaget på Unescos liste over umistelig kulturarv og Lillebæltsværftet er et af de få steder i verden, hvor man stadig bygger både efter den gamle tradition.Opdateret af: VisitMiddelfart  | mail@visitmiddelfart.dk
Lillebæltsværftet Fotograf: VisitMiddelfart Copyright: Niles Martner
Lillebæltsværftet Fotograf: VisitMiddelfart Copyright: VisitDenmark