Som hovedregel kan en kunde frit annullere et arrangement op til 60 dage før planlagt startdato uden omkostninger. Dog er der 90 dages annulleringsfrist for arrangementer, der beslaglægger mere end 50% af hotellets- og/eller konferencecentrets kapacitet. Her betales gebyr svarende til 25% af det bestilte arrangement.

I tilfælde af afbestilling, mindre end 60 dage men mere end 30 dage før planlagt startdato, betales gebyr svarende til 40% af det bestilte arrangement. Ved afbestilling mindre end 30 dage før planlagt startdato, betales et gebyr svarende til 75% af det bestilte arrangement.

Ved afbestilling, som altid skal foretages skriftligt, forstås annullering, reduktion, afkortning, omplacering og lignende væsentlige ændringer i forhold til bekræftelsen. Dog kan afbestilling/reduktion indtil 10% af det i bekræftelsen anførte deltagerantal ske omkostnings frit indtil 24 timer før arrangementets starttidspunkt. Afbestillingsgebyr/ erstatning bortfalder i det omfang den pågældende kapacitet sælges til anden side.

Bekræftelser: Alle bestillinger er gældende og bindende ved modtagelse af skriftlig bekræftelse fra Hotel Kryb i Ly Kro.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: +45 7556 2555.