Elbodalen

Afstand: 76.98 Km

Elbodalen i Fredericia er en markant landskabsformation skabt af vandstrømme tilbage i tertiærtiden og modelleret af is og smeltevand i efterfølgende istider. I dag fremtræder Elbodalen som en kraftig dalsænkning med op til 40 m høje skrænter, der skal passeres, når man fra vest nærmer sig Fredericia.

Fra Elbodalen strækker sig mod vest to markante sidedale Østdal og Mølleådalen. Især Mølleådalen rummer kulturminder fra dengang, vandkraften var en vigtig energikilde i Danmark. Der findes stadig rester af fire navngivne møller langs Mølleåen på en strækning på kun 5 km. Gammelby Mølle er smukt restaureret. 

Elbodalen er Fredericias største, sammenhængende naturområde og er perfekt til vandreture, da ruten strækker sig fra Gudsø Vig i syd til Vejle Fjord i nord. I bunden af dalen løber Spang Å. På grund af det varierede landskab med både fugtige og tørre naturområder, rummer Elbodalen et rigt dyre- og planteliv. Der yngler blandt andet isfugl, pungmejse og rød glente. Orkidéen Maj-Gøgeurt, der er et tegn på artsrige naturenge, vokser flere steder i Elbodalen.

I Elbodalen finder du flere naturskønne lokaliteter blandt andet Kongsted Søerne. Elbodalen byder også på fine stier til gå- og cykeltureOpdateret af: Destination Trekantområdet – VisitFredericia  | turisme@fredericia.dk
Elbodalen Fotograf: VisitFredericia Copyright: Fredericia Kommune
Elbodalen Fotograf: Fredericia Kommune Copyright: Fredericia Kommune
Elbodalen Fotograf: VisitFredericia Copyright: Fredericia Kommune
Elbodalen Fotograf: Ole Olsen Copyright: Fredericia Kommune